‘Konji Svetog Marka’

09 Nov ‘Konji Svetog Marka’

U period od marta do oktobra 2013. godine No Borders Orchestra i dirigent
Premil Petrović izveli su kompoziciju Isidore Žebeljan Konji Svetog Marka,
iluminaciju za orkestar, na koncetima u Srbiji (Novi Sad i Beograd), Crnoj Gori
(Kotor i Herceg Novi), Bosni i Hercegovini (Trebinje), Sloveniji (Ljubljana) i
Nemačkoj (Berlin). Isti orkestar je snimio ovu kompoziciju za svoj prvi kompakt
disk, kojeg će tokom 2014. godine objaviti Deutsche Grammophone.

No Comments

Post A Comment