Oboe Classics iz Londona objavila ‘Balkan Bolero’ CD

29 Nov Oboe Classics iz Londona objavila ‘Balkan Bolero’ CD

Diskografska kuća Oboe Classics iz Londona objavila je u novembru 2013. godine kompakt disk ‘Balkan Bolero’ (CC 2028) sa delima kamerne muzike Isidore Žebeljan, u kojima glavno mesto pripada oboi, engleskom rogu i srodnim instrumentima. Na kompakt disku se nalaze sledeće kompozicije: Igra drvenih štapova, za engleski rog/obou sopile i gudački orkestar; svita Leons i Lena, za sopran, obou i kamerni ansambl; Sarabanda, za engleski rog, violinu i klavir; Girotondo, za obou, klavir, udaraljke i kontrabas; Čudo u Šarganu, u verzijama za obou i violinu, i obou i klavir; svita Simon i Ana, za engleski rog i klavir; Tri kozja uveta, svita za obou, violinu i gudački orkestar; Nove Ladine pesme bez reči, za obou/engleski rog/obou d’amore i gudački orkestar; Mišolovka, diptih za engleski rog, violinu i klavir; Dve pesme nevjeste od vjetra, za engleski rog, harmoniku i kontrabas. Pored Borislava Čičovačkog, koji svira obou, engleski rog, obou d’amore i obou sopile, muziku sa ovog kompakt diska izvode pijanisti Isidora Žebeljan, Aleksandar Madžar i Miloš Veljković, violinistkinje Julija Hartig i Mirjana Nešković, sopran Aneta Ilić, perkusionista Miroslav Karlović, akordeonista Aleksandar Stefanović, kontrabasista Boban Stošić, violistkinja Nataša Petrović, flautistkinja Neda Arsenijević i Žebeljan orkestar sa dirigentom Premilom Petrovićem. Sve kompozicije sa ovog diska snimljene su na Kolarcu u Beogradu, a snimatelj, editor i dizajner zvuka bio je Zoran Marinković. To je drugi autorski kompakt disk sa muzikom Isidore Žebeljan koji je objavljen i inostranstvu.

No Comments

Post A Comment