Beogradski Gudački orkestar ‘Dušan Skovran’

Category
Discography
About This Project

Beogradski Gudački orkestar ‘Dušan Skovran’
Antologija srpske muzike 20. veka (nekomercijalno izdanje, 2006)
CD No. 2
Isidora Žebeljan: Selište, elegija za gudački orkestar
Beogradski Gudački orkestar ‘Dušan Skovran’
Dirigent: Aleksandar Pavlović