Muzika klasika, revija klasične muzike, broj 3

Category
Discography
About This Project

Muzika klasika, revija klasične muzike, broj 3 (2011)
Isidora Žebeljan
Igra drvenih štapova, za hornu i gudački orkestar
Boštjan Lipovšek, horna
Camerata academica Novi Sad
Dirigent: Aleksandar Kojić

Aleksandar Obradović
Koncert za violinu i gudački orkestar, 1. stav
Julija Hartig
Beogradski gudački orkestar ‘Dušan Skovran’
Dirigent: Isidora Žebeljan