Muzika kompozitora – akademika SANU

Category
Discography
About This Project

SANU, Srbija (2011)
Muzika kompozitora – akademika SANU
Isidora Žebeljan
Konji Svetog Marka, iluminacija za orkestar
Janačekova Filharmonija
Dirigent: David Porcelijn

Isidora Žebeljan
U krčmi, I stav kompozicije Skomraška igra, za kamerni orkestar
Žebeljan orkestar
Dirigent: David Porcelijn

Ljubica Marić
Asimptota, za violinu i gudače
Julija Hartig, violina
Žebeljan orkestar
Dirigent: Isidora Žebeljan